Aloitus

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ja elektroniikan kautta tekniikoihin, joilla voidaan tuottaa liikettä, ääntä, valoa, vuorovaikutteisesti taideinstallaatioiden kontekstissa sekä tutustutaan näiden materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin ja merkityksiin omassa taiteellisessa työssä.

Johdanto, keskustelu

  • Pohdi, mitä haluat kurssilla saavuttaa? Ovatko teemat (liike, mekaniikka, automatiikkaa, elektroniikka) entuudestaan tuttuja, käytätkö materiaaleja/tekniikoita omassa taiteellisessa työssäsi?
  • Mitä teknologia tarkoittaa sinulle taidekontekstissa ja omassa työssäsi? Tuleeko mieleesi esimerkiksi jokin yhteiskunnallinen teema, mahdollisuus tietynlaiseen ilmaisuun, onko se luotaantyöntävää tai onko esimerkiksi elektroniikka itsessään materiaalina osa omaa ilmaisuasi.

Kurssin työkalut

Kurssilla käytetään Arduino-pohjaista mikrokontrolleria, jota ohjelmoimalla voidaan ohjata esimerkiksi moottoreita ja lukea erilaisia sensoreita. Mikrokontrolleri tarkoittaa ohjelmoitavaa mikropiiriä ja Arduino on avoimen lähdekoodin projekti, joka myötä on kehitetty tietokoneohjelma mikrokontrollerin ohjelmointiin sekä erilaisia fyysisiä mikrokontrolleripiirejä, joiden avulla mikrokontrolleri voidaan esimerkiksi liittää tietokoneeseen tai siihen saadaan kytkettyä moottoreita tai sensoreita:

Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. Arduino boards are able to read inputs - light on a sensor, a finger on a button, or a Twitter message - and turn it into an output - activating a motor, turning on an LED, publishing something online. You can tell your board what to do by sending a set of instructions to the microcontroller on the board. To do so you use the Arduino programming language (based on Wiring), and the Arduino Software (IDE), based on Processing.

Over the years Arduino has been the brain of thousands of projects, from everyday objects to complex scientific instruments. A worldwide community of makers - students, hobbyists, artists, programmers, and professionals - has gathered around this open-source platform, their contributions have added up to an incredible amount of accessible knowledge that can be of great help to novices and experts alike.

Arduino was born at the Ivrea Interaction Design Institute as an easy tool for fast prototyping, aimed at students without a background in electronics and programming. As soon as it reached a wider community, the Arduino board started changing to adapt to new needs and challenges, differentiating its offer from simple 8-bit boards to products for IoT applications, wearable, 3D printing, and embedded environments. All Arduino boards are completely open-source, empowering users to build them independently and eventually adapt them to their particular needs. The software, too, is open-source, and it is growing through the contributions of users worldwide.

https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino/all - What is an Arduino?

https://www.youtube.com/watch?v=GciftUFN-JM - The Artist and the Arduino: Robyn Farah at TEDxAIMS

https://www.youtube.com/watch?v=09zfRaLEasY - Tutorial 01: Hardware Overview: Arduino Course for Absolute Beginners (ReM)