Lukupiiri: Tutustu yhteen kolmesta kurssiin liittyvästä näkökulmasta tai valitse jokin muu teema, jota tutkit

Alle on koottu joukko sekalaisia linkkejä kolmeen eri teemaan liittyen. Ajatuksena on, että valitset yhden teeman, tutustut osaan linkeistä ja assosioit teemaa vapaasti omaan taiteelliseen työhön, tähän kurssiin tai omiin mielenkiinnon kohteisiisi liittyen. Vaihtoehtoisesti vois myös valita jonkin muun näkökulman johon tutustut. Tavoitteena on, että löydät jonkin mielenkiintoisen ilmiön tai asian johon voit peilata kurssilla tarkasteltavia teoksia ja omaa työskentelyäsi kurssin aikana. Ajatuksia käydään läpi yhteisessä keskustelussa. Voit tehdä teemaan tutustuessasi aiheesta esimerkiksi käsitekartan tai muistiinpanoja asioista, käsitteistä tai ilmiöistä jotka kiinnittävät huomiosi.

Maker-liike, korjaaminen aktivismina

Kurssilla käytetään työkaluja, joiden tausta on osin maker-kulttuurissa, jonka teemoja voi assosioida mm. kiertotalouteen, avoimeen tiedon ja osaamisen jakamiseen, oppimiseen ja hakkerointiin liittyen. Maker-liikettä voi tarkastella esimerkiksi kulutuskriittisenä valmistamisen vallankumouksena, jossa yksilöillä ja yhteisöillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kulutukseen. Tai ilmiön vai nähdä vimpaimia ja teknologiaa ylistävänä puuhasteluna. Eräs kiinnostava polku maker-kulttuurin ideologiassa on korjaaminen aktivismina.

Voit tutustua aineistoon vapaasti tai koostaa siitä esimerkiksi ajatuskartan seuraavien teemojen kautta:

  • maker-kulttuuri ideologiana (mihin pyritään, mikä nykyisessä järjestelmässä on vialla, miten sitä yritetään muuttaa)
  • maker-kulttuuri taiteena
  • maker-kulttuuri poliittisena aktivismina

Linkkejä

https://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/01/why-i-am-not-a-maker/384767/

EU:n Right to repair -lainsäädäntö: https://repair.eu/

https://tractorhacking.github.io/ - This site is dedicated to hacking into John Deere tractors and publishing our findings in an open source manner

https://www.youtube.com/watch?v=t56bojFAnUg - Revolution of the open hardware | Bram Geenen | TEDxMadrid

https://en.wikipedia.org/wiki/Whole_Earth_Catalog - Whole Earth Catalog

https://vimeo.com/18539129 - Arduino The Documentary (2010)

Virheet, häiriöt, artefaktit - elektroniikan materiaalisuus

Eräs näkökulma kurssin teemoihin (esimerkiksi taide ja teknologia) on materiaalisuus. Materiaali ja media itsessään vaikuttaa sekä teosartefaktiin, että teoksen käsitteellisiin ulottuvuuksiin. Materiaali on historioineen läsnä lopputuloksessa, minkä merkitystä voi korostaa tai häivyttää. Seuraavassa listassa on muutama esimerkki glitch ja circuit bending tekniikoita käyttävistä taiteilijoista. Töihin tutustuessa voit pohtia, millainen materiaali teknologia on taiteen työvälineenä ja lähtökohtana.

Voit assosioida aineistoa vapaasti tai etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkälaisia tunteita teokset herättävät?
  • Mikä teoksissa on kiinnostavaa / epäkiinnostavaa?
  • Pohdi teosten visuaalisuutta?
  • Pohdi teosten käsitteellisiä lähtökohtia ja miten käsitteellisyys näkyy teoksissa?

Linkkejä

https://networkcultures.org/_uploads/NN%234_RosaMenkman.pdf - Rosa Menkman, The Glitch Moment(um), https://beyondresolution.info/

https://monoskop.org/images/c/ca/DeFunct_ReFunct_catalogue.pdf - Defunct / Refunct näyttelyn katalogi, 8/2011 Rua Red - South Dublin Arts Centre

https://www.youtube.com/watch?v=xV8mMUh4BWc - KOELSE Documentary

https://blackflash.ca/2013/05/16/circuitbendingjeffmorton/ - A Critical Perspective on Circuit-Bending

Futurismi

1900-luvun alun italialainen futurismi-liike oli hullaantunut uusista keksinnöistä, autoista, lentokoneista, nopeudesta, teollisuudesta, röyhkeydestä, energisyydestä, taistelusta.

We intend to sing the love of danger, the habit of energy and fearlessness. ^[The Founding Manifesto of Futurism, F.T. Marinetti, Le Figaro (Paris), 20 Helmikuuta 1909]

1900-luvun alussa teollisuus ja yhteiskunta sähköistyi ja avandgardistiset taiteilijat alkoivat sisällyttämään uutta sähköistä energiaa työskentelyynsä. 1909 Filippo Tommaso Marinetti julkaisi ranskankielisen "Futuristisen manifestin", joka määritteli futurismiksi nimettyä modernistista taidesuuntausta. Futurismi hylkäsi historian, ihannoi nopeutta, koneita, väkivaltaa, nuoruutta ja teollisuutta, ja se pyrki Italian modernisointiin ja kulttuuriseen nuorentamiseen. Futurismia voi pitää kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen liittyvänä taidesuuntauksena, mutta futurismiin liittyy laaja joukko taiteen keinoja kuvanveistosta ruoanlaittoon ^[https://en.wikipedia.org/wiki/Futurist_cooking] ja mekaanisiin ääni-installaatioihin ^[Luigi Russolo Intonarumori].

Futurismi näyttäytyy lukuisine manifesteineen helposti määriteltävänä taidesuuntauksena. Futurismin suora yhteys fasismiin ja Mussolinin Italiaan allevivaa taidetta osana poliittista liikehdintää. Fasismia ja sotaa ylistävä futurismi on helppo nähdä virheellisenä ja vaarallisena uskona teknologisen kehityksen tuomaan autuuteen. Nykypäivän teknologistit eivät välttämättä välitä arvojaan samalla tarkkuudella ja vauhkolla, kuin italialaiset runoilijat, mutta keskustelun sävyistä on löydettävissä tiettyjä yhtäläisyyksiä futurismi-liikkeen ajatuksiin.

The only thing that matters is the future. I don’t even know why we study history. It’s entertaining, I guess—the dinosaurs and the Neanderthals and the Industrial Revolution, and stuff like that. But what already happened doesn’t really matter. You don’t need to know that history to build on what they made. In technology, all that matters is tomorrow. ^[Anthony Levandowski, Waymon perustajajäsen, Wired-lehden haastattelussa]

Voit assosioida aineistoa vapaasti tai etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä futurismi on?
  • Teknologia+taide -keskustelu ja ideologia tänään?
  • Miten taiteen ja politiikan yhteys näkyy tänä päivänä?

Linkkejä

https://markdyal.files.wordpress.com/2015/03/futurism-anthology.pdf - Futurism: An anthology

https://www.youtube.com/watch?v=8HDbSXNMl0o - FUTURISM Explained

https://www.wired.com/story/italy-futurist-movement-techno-utopians/ - Futurismi ja nykypäivä