Keskustelu harjoituksista

Kysymyksiä ja vaiheita keskustelun tueksi:

  • Mihin teemaan ja lähteisiin tutustuit?
  • Mihin kiinnitit huomiota
  • Liittyikö jokin teema tai aihe omaan työskentelyysi
  • Haluatko jakaa tai esitellä esimerkiksi käsitekartan muille?
  • Mihin haluaisit tutustua lisää?
  • Jäikö sinulle avoimia kysymyksiä?

Kysymyksiä ja vaiheita lukupiirin toisen osan tueksi:

  • Esittele tarkastelemasi teos muille
  • Mikä teoksessa kiinnitti huomiosi?
  • Tuleeko edellisessä tehtävässä käsitellyistä teemoista jotain mieleesi teokseen liittyen?

Keskustelussa esiin tulleita lähteitä/linnkejä:

AI / Kryptotaide / Koneoppiminen / Seuranta:

Maker-liikkeestä:

Teoksia/taiteilijoita: