Elektroniikkaharjoitus: Valo

Luennon aiheet on katettu hyvin linkin luvussa 2 - Elektroniikan ja Arduinon alkeet: https://mehackit.org/kurssit/maker_kit_suomi/03-elektroniikan_ja_arduinon_alkeet/01-luvun_sisalto/

LED-valon ohjaaminen Arduinolla

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink

LED-valon himmentäminen

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Fading

Yksinkertainen soitin

const int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 // Kokeile map funktiossa eri arvoja arvojen 110 ja 880 tilalla. 
 // Voit myös vaihtaa 0 ja 1023 arvot vastaamaan 
 // sarjaportiin (serial monitor) tulostettuja 'sensor' arvoja
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 110, 880);
 tone(3, outputValue);

 // print the results to the Serial Monitor:
 Serial.print("sensor = ");
 Serial.print(sensorValue);
 Serial.print("\t output = ");
 Serial.println(outputValue);

 delay(2);
}

Valovastuksella

IR-sensorilla

DIY-sensorilla

Voit käyttää valovastuksen tilalla mitä tahansa sähköä johtavaa materiaalia: suolavesi, hiili, grafiitti, iho...

Kokeile suurempia vastuskokoja 10k vastuksen tilalla, jos soitin ei juuri reagoi.