Moottorit

Mehackit kurssimateriaalit: https://mehackit.org/kurssit/maker_kit_suomi/06-liiketta/01-luvun_sisalto/

Design with Movement kurssin sivu: https://designwithmovement.aalto.fi/

Eun Young Park - Mechanical cartoon: https://vimeo.com/96174374

Neil Mendoza - The Ponytron: https://vimeo.com/104345696

Kati Hyypän verkkosivut: http://katihyyppa.com/

DC-moottorin ohjaaminen transistorilla

Transistori: 2222A

#include <Servo.h>

Servo myservo;

int motor = 3;
int pot = A0;

void setup() {
  pinMode(motor, OUTPUT);
  myservo.attach(11);
}

void loop() {
  int val = analogRead(pot); //0-1023
  analogWrite(motor, val/4); //0-255 eli 256 eri mahdollista arvoa (2 potenssiin 8)
  int degree = map(val, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(degree);
}

Moottorin suunnan ohjaaminen L293D IC-piirillä

https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-15-dc-motor-reversing/overview

Erillinen virtalähde moottorille