Moottorit

Moottorin suunnan ohjaaminen L293D IC-piirillä

https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-15-dc-motor-reversing/overview

Erillinen virtalähde moottorille

Mekaniikka

Design with Movement kurssin sivu: https://designwithmovement.aalto.fi/

http://507movements.com/

Ultraäänisensori

https://create.arduino.cc/projecthub/Isaac100/getting-started-with-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor-036380

RBG led

https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-rgb-led-tutorial-fc003e

Arduino ja Processing

https://learn.sparkfun.com/tutorials/connecting-arduino-to-processing/all

https://processing.org/tutorials/sound/

Kapasitiivinen sensori ja servo

#include <CapacitiveSensor.h>
#include <Servo.h>

Servo myservo;
CapacitiveSensor sensor = CapacitiveSensor(4, 2);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 myservo.attach(11);
}

void loop() {
 long val = sensor.capacitiveSensor(30);
 int angle = map(val, 200, 2000, 0, 180);

 angle = max(0, angle);
 angle = min(angle, 180);

 Serial.print(val);
 Serial.print("\t");
 Serial.println(angle);

 myservo.write(angle);

 delay(10);
}

Äänisynteesi Mozzi-kirjastolla

https://sensorium.github.io/Mozzi/learn/introductory-tutorial/

Liittimet

https://learn.adafruit.com/wires-and-connections/overview

https://learn.adafruit.com/adafruit-guide-excellent-soldering/tools